Friday, 3 February 2012

~Kunci-kunci meraih Kejayaan
-kunci kemuliaan adalah taat kepada Allah dan RasulNya.
-kunci rezeki adalah berusaha disertai dengan istighfar dan ketaqwaan
.
-kunci syurga adalah mengesakan Allah (Tauhid)
-kunci iman adalah merenungkan ayat-ayat Allah dan tanda-tanda
kebesaran yang ada pada makluk-maklukNya.

-kunci kebaikan adalah kejujuran.
-kunci kehidupan hati adalah merenungkan Al-Quran, berdoa
di malam hari, dan meninggalkan perbuatan dosa.

-kunci ilmu pengetahuan adalah tidak malu untuk bertanya dan
mendengar dengan baik.
-kunci kemenangan dan kejayaan adalah sabar.
-kunci kebahagiaan adalah taqwa.

-kunci bertambahnya nikmat adalah bersyukur.
-kunci mencintai akhirat adalah Zuhud terhadap duniawi.
-kunci agar permintaan diqabulkan oleh Allah adalah berdoa.

No comments:

Post a Comment